ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


1. Βασίλη Άτσαλου, Συμπεράσματα Συνεδρίου, Βιβλιοαμφιάστης 3, Αθήνα 2008 (πατήστε εδώ)

2. Βασίλη Άτσαλου, Πρόλογος, Βιβλιοαμφιάστης. Παράρτημα 1. Πρακτικά Ϛʹ Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας, Αθήνα 2008 (πατήστε εδώ)

3. Ζήσης Μελισσάκης, Βιβλιοδέτηση και ανακαίνιση κωδίκων στη μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους τον δέκατο έκτο αιώνα. (πατήστε εδώ)

4. Νίκη Τσιρώνη, Οι εκθέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλιοδεσίας, «Η Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας», Βιβλιοαμφιάστης 2, Αθήνα 2004 (πατήστε εδώ)

5. Νίκη Τσιρώνη, Μπάμπης Λέγγας, Αναστασία Λαζαρίδου, Εισαγωγικό σημείωμα, Βιβλιοαμφιάστης 3, Αθήνα 2008 (πατήστε εδώ)

6. Νίκη Τσιρώνη - Μπάμπης Λέγγας, Εισαγωγή, Η τέχνη της βιβλιοδεσίας.Οι θησαυροί της πόλης των Ιωαννίνων, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας - Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, Αθήνα 2003 (πατήστε εδώ)

7. Philippe Hoffmann, L'étude des manuscrits grecs au début du XXIe siècle. Conclusions du VIe Congrès International de Paléographie Grecque, Βιβλιοαμφιάστης. Παράρτημα 1. Πρακτικά Ϛʹ Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας, Αθήνα 2008 (πατήστε εδώ)

8. Φωτεινή Στεφανίδου, Έντεκα ιστορημένα βιβλία στον άγιο Νικόλαο Μυστρά, Βιβλιοαμφιάστης 1, Εργαστήριο Βιβλιοδεσιών Μπάμπη Λέγγα, Αθήνα 1999, σ. 88-92 (πατήστε εδώ)