ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
(από το αρχείο της ΕΛΕΒΙΒ)

.................................................. ...................................
.................................................. .................................................. ......................
.................................................. .................................................. ..................
ΠΑΝΩ